Richtlijnen abstracts

De VerkeersGedragDag is welkom voor iedereen die werkzaam is in het brede onderzoeksveld verkeersgedrag. Om de gelegenheid te geven om hier (een poster) te presenteren en om niet teveel tijd kwijt te zijn aan het schrijven van de abstract, stellen we geen hoge eisen aan de abstract. Hieronder zijn de richtlijnen weergegeven.

 

 

Richtlijnen

De lengte van de abstract is één A4-tje.

Daarnaast heeft het onderwerp vanzelfsprekend te maken met verkeersgedrag. Het onderwerp van het thema hoeft niet per se hierop aan te sluiten, maar uiteraard is de kans dan groter dat een (poster)presentatie mag worden gegeven.

 

Abstract onderdelen

  • Titel

  • Auteurs + organisatie

  • Aanleiding project

  • Doelstelling en vraagstelling

  • Relatie van project tot verkeersgedrag en evt. tot het thema

  • Onderwerpen die in de presentatie aan bod komen (welke resultaten, indien mogelijk met voorbeelden)

  • Wetenschappelijke en/of maatschappelijke relevantie

  • Conclusies/aanbevelingen/boodschap/discussievraag

Afwijken van de bovenstaande onderdelen mag. Het abstract is bedoeld om de meest interessante bijdragen voor de VerkeersGedragDag te kunnen selecteren, een onderscheid te maken in uitnodigingen voor presentaties of poster & pitches en om bijdragen inhoudelijk te kunnen clusteren om zo het programma samen te kunnen stellen. 

 

Voor de VerkeersGedragDag is een abstract voldoende. Ook achteraf zullen wij niet vragen om een paper.